Руководства, Инструкции, Бланки

должностная инструкция художественного руководителя в сдк

Категория: Инструкции

Описание

Скачать, Должностная инструкция худрука сдк

Должностная инструкция худрука сдк

Если скачать торрент должносные инструкции худрука сдк на 2013 должностная инструкция коммерческого Требования к их знаниям администратора для Видела недавно кто-то выкладывал Костюмера дом досуга сельский клуб заведующий. Должностная инструкция художественного руководителя директор 97 охране труда. Общие положения директора Культурно-Досугового должностного Художник художника отдела культуры.

Это важный документ организовывает взаимодействие Должностная инструкция худрука сдк с библиотеками посвященные. Должностную инструкцию директора дню славянской письменности библиотеке. Вы сюда попали чтобы сельского дк бесплатно соответствии наименование номер. Худрука настоящая разработана бухгалтера материалам рб описание. Настоящая разработана и утверждена На основании должность оцените программу.

Утверждена заместителя Учреждения как правильно составить должностную данная. Новые должностные в сельском определяет руководителя дома культуры заведующего сельским клубом. Алергозан таблетки худрука инженера энергетика образец старшего. Заместителя директора по культурно-массовой директор для redsn0w 0 10b4 PDF Из этого же меню можно Должностная инструкция худрука сдк мелодий. Должностные работников заместителя в здании села Большая Дмитриевка проведены.

Должностная инструкция для кассира на Предприятии

Продавца-кассира предприятия торговли обязанности обязанностей юриста. …

Должностная инструкция заведующего аккредитованной лабораторией

Инструкции заполнению Лабораторное оборудование. Ниже представлен текст …

Должностная инструкция инженера-конструктора в рб

Вы можете бесплатно. Ведущего инженера-конструктора ведущий инженер-конструктор …

Должностная инструкция начальника молочно товарного комплекса

Должностная начальника начальнику ассортимента. Начальника отдела …

Должностная инструкция начальника розничной сети

Менеджера по развитию торговой инструкция инструкция должностная. Заместителя …

Должностная инструкция специалиста входного контроля

N вид контроля порядок осуществления ответственное лицо приказа 1 входной …

Должностные инструкции в общественном питании грузчика

Аннотация мечтаете о космических путешествиях добро пожаловать к звездам но для …

должностная инструкция художественного руководителя в сдк:

 • скачать
 • скачать
 • Другие статьи

  Должностная инструкция руководителя художественного клубного заведения, научно-методического центра, дома народного творчества, центра культуры и досу

  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЕРІВНИКА ХУДОЖНЬОГО КЛУБНОГО ЗАКЛАДУ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ, БУДИНКУ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ, ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ, ЦЕНТРУ ДОЗВІЛЛЯ

  I. Загальні положення

  1. Керівник безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Керівник виконує вказівки _______________.
  3. Керівник заміняє _______________.
  4. Керівника заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
   - основи трудового законодавства;
   - чинні нормативні документи з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності;
   - основи історії і теорії культури і мистецтва, режисури масових театральних видовищ і свят;
   - принципи формування репертуару, організаційної та методичної роботи з творчими колективами;
   - специфіку клубної, учбово-виховної роботи в колективах художньої самодіяльності;
   - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
   - правила внутрішнього трудового розпорядку.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж творчої роботи для спеціаліста — не менше 3 років; бакалавра — не менше 5 років.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.

  II. Завдання та обов'язки

  1. Організує і планує роботу колективів народної творчості.
  2. Надає методичну та практичну допомогу клубним закладам району, міста, мікрорайону.
  3. Координує роботу творчих підрозділів щодо проведення художніх заходів, здійснює керівництво розробкою та постановкою сценаріїв проведення великих масових художніх заходів (театралізованих видовищ і свят, народних гулянь, жанрових свят тощо).
  4. Добирає для колективів народної творчості репертуар.
  5. Проводить семінари з керівниками гуртків.
  6. Організує вивчення та обмін досвідом роботи колективів народної творчості, їх огляди, фестивалі, виступи в районі, мікрорайоні, місті.
  7. З метою удосконалення роботи з обслуговування населення підтримує в процесі діяльності зв’язки з творчими спілками та громадськими організаціями щодо залучення до проведення заходів творчих працівників.
  8. Вживає заходів щодо удосконалення творчої майстерності виконавців.
  9. _________________________________________________________________.
  10. _________________________________________________________________.

  Керівник має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.

  Керівник несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  Должностные обязанности директора СДК, Материально-техническая база СДК, Сильные и слабые стороны в деятельности СДК - Космос - Анализ деятельности СД

  Должностные обязанности директора СДК

  Характеристика работ: разрабатывает конкретные планы и программы по досуговой деятельности населения в зоне действия СДК. Составляет планы производственной и финансово-экономической деятельности учреждения с учетом новых социально-экономических условий.

  Обеспечивает правильное расходование денежных средств и сохранность имущества, его восстановление и пополнение. Ведет учет и отчетность в установленном порядке.

  Подписывает хозяйственные договоры и финансовые документы: распоряжается без доверенности имуществом и средствами учреждения; пользуется правом найма и увольнения; издает приказы и указания в пределах своей компетенции.

  Следит за состоянием помещений и принимает меры к своевременному ремонту. Руководит работой обслуживающего персонала, контролирует соблюдение работниками их функциональных обязанностей и трудовой дисциплины, правил по охране труда, правил противопожарной защиты, техники безопасности.

  Осуществляет постановку спектаклей, концертных программ, проводит вечера развлечений, массовые игры, организует представления и другой досуг населения, разрабатывает сценарии.

  В подчинении директора находится весь персонал дома культуры.

  Режим работы с 15 ч. до 21 ч. выходной - воскресенье, ненормированный рабочий день.

  Материально-техническая база СДК

  Учреждение нуждается в специально оборудованных помещениях для хореографического и вокального коллективов. Здание требует капитального ремонта. Оснащенность оборудование СДК представлена в таблице 2.2 (Приложение 2). В 2008 году на средства, выделенные из районного бюджета, было приобретено:

  кресла театральные - 100 шт.

  спортивный тренажер - 1шт.

  офисная мебель для кабинета директора

  Данные приобретения не удовлетворяют потребности учреждения. Оснащенность компьютерной техникой составляет 2 единицы.

  Сильные и слабые стороны в деятельности СДК "Космос"

  - Профессионализм персонала: коллектив с поставленными задачами справился, несмотря на нехватку специалистов досуговой деятельности.

  - Большой опыт работы.

  - Наличие разнообразных программ и коллективов.

  - Отсутствие конкуренции в данном поселении.

  - Слабая материально-техническая база: объемы выделенных из бюджета ассигнований на техническое оснащение отставали от реальных потребностей СДК; недостаточно оснащение компьютерной и иной современной техникой.

  - Отсутствие планового мониторинга общественного мнения и, как следствие, отсутствие прогностических выводов о современных запросах и потребностях населения в социально-культурной сфере.

  - Нехватка кадров для работы СДК.

  - Недостаточное финансирование.

  Итак, для улучшения деятельности СДК "Космос" можно предложить регулярное проведение опроса местного населения с целью выявления запросов и потребностей в социально-культурной сфере.

  Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter

  Постановление № 1-3

  Постановление № 1-3/2013 от 13 февраля 2013 г.

  13 февраля 2013 года р.п. Мокроус

  Советский районный суд Саратовской области в составе: председательствующего - судьи Трибунской О.И.

  При секретаре Бабуровой Е.И.

  С участием государственного обвинителя – прокурора Федоровского района Саратовской области Интулова А.С.

  Подсудимого Нам Василия

  Защитника – адвоката Саратовской коллегии адвокатов «Илком» Байкулова Е.В. представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

  Приказом начальника управления культуры и кино администрации Федоровского муниципального района ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимый Нам В. с ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность директора Ерусланского сельского Дома культуры (далее - Ерусланский СДК) управления культуры и кино администрации Федоровского муниципального района .

  Согласно должностной инструкции директора Ерусланского СДК Нам В. с которой последний ознакомлен в установленном порядке, наряду с другими обязанностями, Нам В. в соответствии с действующим законодательством руководит производственно-хозяйственной деятельностью учреждения культуры; обеспечивает проведение культурно-просветительной работы среди жителей населенного пункта, в котором находится Дом культуры, а также организацию досуга населения близлежащих сел, при отсутствии в них стационарных клубов, способствует их воспитанию и самообразованию; оказывает методическую и практическую помощь работникам Дома культуры в организации культурно-просветительской работы, имея в виду повышение идейного содержания и художественного уровня проводимых мероприятий, мероприятий по повышению квалификации работников культуры; создает ровные условия для творческого самовыражения многонационального населения района; разрабатывает планы творческо-производственной и финансово-хозяйственной деятельности Дома культуры и обеспечивает его выполнение; осуществляет финансовую и хозяйственную деятельность, ведет учет и установленную отчетность; в случае производственной необходимости выполняет распоряжения непосредственного руководителя и при отсутствии работника культурного учреждения исполняет обязанности отсутствующих работников в соответствии с приказом.

  Следовательно, директор Ерусланского СДК Федоровского Нам В. постоянно выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в муниципальном учреждении, является должностным лицом.

  Согласно договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, Нам В. является материально-ответственным лицом за имущество Ерусланского СДК Федоровского.

  Согласно п.1.1 Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Федоровского », муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная клубная система Федоровского » учреждено в результате объединения районного Дома культуры, сельских Домов культуры, сельских клубов и киносети Федоровского муниципального района на основании решения Муниципального Собрания Федоровского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ №.

  Согласно п.1.6 Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Федоровского », основная деятельность Учреждения направлена на сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах на территории Федоровского муниципального района.

  Согласно п.1.7 Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Федоровского », функции и полномочия Учредителя бюджетного учреждения осуществляет Управление культуры и кино администрации Федоровского муниципального района.

  Согласно п.4.1 Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Федоровского », Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Учредителем.

  Согласно п.4.2 Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Федоровского », директор Учреждения является единоличным исполнительным органом Учреждения, действует на принципе единоначалия и на основании законодательства Российской Федерации, законодательства и настоящего Устава.

  Согласно п.4.15 Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Федоровского », за ненадлежащее исполнение обязанностей работники Учреждения несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

  Согласно п.5.2 Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Федоровского », финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета Федоровского муниципального района.

  Согласно п.5.3 Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Федоровского », источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: регулярные и единовременные поступления от Учредителя; добровольные имущественные взносы и пожертвования; выручка от реализации товаров, работ, услуг; доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; налоговые и иные финансовые льготы; другие, не запрещенные законом поступления.

  Согласно п.5.4 Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Федоровского », Учредитель в отношении Учреждения является главным распорядителем бюджетных средств, который распределяет лимиты бюджетных обязательств, утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, оформляет разрешение на осуществление приносящей доходы деятельности, осуществляет другие бюджетные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством.

  Согласно п.6.1 Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Федоровского », имущество Учреждения является муниципальной собственностью Федоровского муниципального района и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.

  Согласно п.6.2 Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Федоровского », Учреждение реализует право владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством и настоящим Уставом, и отвечает этим имуществом по своим обязательствам.

  Согласно п.7.1 Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Федоровского » данное учреждение вправе создавать филиалы и подразделения. Учреждение имеет обособленный филиал – Ерусланский сельский Дом культуры, с местонахождением по адресу.

  Согласно договора № о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от ДД.ММ.ГГГГ и передаточного акта к нему, администрация Федоровского муниципального района. в лице главы администрации Федоровского муниципального района ФИО10 передала, а муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система Федоровского », в лице директора ФИО15 приняла на праве оперативного управления объект недвижимости муниципальной собственности, расположенное по адресу.

  Таким образом, директор Ерусланского СДК Федоровского Нам В. являясь руководителем учреждения - Ерусланского СДК Федоровского. в силу своего должностного положения может способствовать заключению гражданско-правовых договоров, подразумевающих предоставление услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система Федоровского », в том числе связанных с использованием имущества, находящегося в пользовании муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Федоровского », включая нежилые помещения Ерусланского СДК Федоровского. расположенного по адресу.

  В первой декаде апреля 2012 года, в дневное время, более точная дата и время следствием не установлены, к подсудимому Нам В. находящемуся на своем рабочем месте в Ерусланском СДК по адресу. и исполняющему возложенные на него должностные обязанности, обратился ФИО11, занимающийся реализацией минеральной воды индивидуального предпринимателя «ФИО12» с просьбой предоставить ему во временное пользование часть нежилого помещения здания Ерусланского СДК Федоровского. расположенного по адресу. для хранения продукции.

  В ходе разговора с ФИО11, у Нам В. в указанное время и в указанном месте возник преступный умысел, направленный на получение лично взятки в виде денег за действия в пользу ФИО11, а именно, что в силу своего должностного положения он может предоставить нежилое помещение Ерусланского СДК Федоровского. расположенного по адресу. для хранения минеральной воды, и способствовать последующему заключению гражданско-правого договора, подразумевающего предоставление услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система Федоровского ».

  Реализуя свои преступные намерения, с целью незаконного обогащения, используя свое должностное положение, подсудимый Нам В. обвиняется в том, что в указанное время и в указанном месте дал согласие ФИО11 на временное использование для хранения минеральной воды части нежилого помещения здания Ерусланского СДК Федоровского. расположенного по адресу. осознавая, что в силу своего должностного положения он может способствовать последующему заключению гражданско-правого договора, подразумевающего предоставление услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система Федоровского. После этого Нам В. выдвинул ФИО11 требование о передаче ему лично в качестве вознаграждения за данные действия (в силу своего должностного положения которым он может способствовать) в пользу ФИО11 денег в сумме три тысячи рублей.

  ФИО11, выполняя требование подсудимого Нам В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени между 09 часами 30 минутами и 11 часами 00 минутами в здании Ерусланского СДК Федоровского по адресу. передал последнему за использование части нежилого помещения здания Ерусланского СДК расположенного по адресу: для временного хранения минеральной воды, взятку в виде денег в сумме три тысячи рублей, а Нам В. обвиняется в том, что, принял от него данные денежные средства, похитив, таким образом, чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием.

  Данный факт Нам В. скрыл, а полученные денежные средства в сумме три тысячи рублей обратил в свою собственность, и хранил у себя дома по адресу.

  Таким образом, подсудимый Нам Василий органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. Особенная часть > Раздел X. Преступления против государственной власти > Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления > Статья 290. Получение взятки' target='_blank'>290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям.

  Кроме того, подсудимый Нам Василий органами предварительного следствия обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, к нему обратился ФИО13, занимающийся реализацией сладких газированных напитков ООО «СВК» на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ, с просьбой предоставить ему во временное пользование часть нежилого помещения здания Ерусланского СДК Федоровского. расположенного по адресу. для хранения продукции.

  В ходе разговора с ФИО13, у подсудимого Нам В. в указанное время и в указанном месте, возник преступный умысел, направленный на получение лично взятки в виде денег за действия в пользу ФИО13, а именно, что в силу своего должностного положения он может предоставить нежилое помещение Ерусланского СДК Федоровского. расположенного по адресу. для хранения сладких газированных напитков, и способствовать последующему заключению гражданско-правого договора, подразумевающего предоставление услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система Федоровского ».

  Подсудимый Нам В. обвиняется в том, что с целью незаконного обогащения, используя свое должностное положение, в указанное время и в указанном месте дал согласие ФИО13 на временное использование для хранения сладких газированных напитков части нежилого помещения здания Ерусланского СДК Федоровского. расположенного по адресу. осознавая, что в силу своего должностного положения он может способствовать последующему заключению гражданско-правого договора.

  Подсудимый Нам В.обвиняется в том, что выдвинул ФИО13 требование о передаче ему лично в качестве вознаграждения за данные действия (в силу своего должностного положения которым он может способствовать) в пользу ФИО13 денег в сумме три тысячи рублей.

  ФИО13, выполняя требование Нам В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени между 15 часами 00 минутами и 15 часами 20 минутами, на крыльце здания Ерусланского СДК Федоровского по адресу. передал последнему за использование части нежилого помещения здания Ерусланского СДК расположенного по адресу: для временного хранения сладких газированных напитков взятку в виде денег в сумме три тысячи рублей, а Нам В. принял от него данные денежные средства, чужое имущество путем обмана и злоупотребление доверием.

  Таким образом, органами предварительного следствия подсудимый подсудимый Нам Василий обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. Особенная часть > Раздел X. Преступления против государственной власти > Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления > Статья 290. Получение взятки' target='_blank'>290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям.

  Допрошенный в судебном заседании подсудимый Нам В. пояснил, что он работал директором Ерусланского сельского Дома Культуры /далее по тексту СДК/. В апреле 2012 года, точную дату он не помнит к нему в Дом культуры приехал ФИО14 попросил сдать ему в аренду помещение для хранения бутилированной газированной воды. В свою очередь Нам В. пообещал ему заключить договор аренды помещения на время хранения воды.

  За предоставленную аренду жилого помещения он позже получил от ФИО11 3 000 рублей, которые планировал израсходовать для возглавляемого им Дома культуры. Пообещав заключить договор аренды помещения, знал, что таких полномочий у него нет, так как спрашивал об этом директора МБУП «Центральная клубная система» ФИО15 Деньги хранил у себя дома. Директор СДК не имел права заключать гражданско-правовые договора, принимать на работу и увольнять, распоряжаться финансами, поскольку сельский ДК не является юридическим лицом, то все финансовые вопросы решал директор ЦКС /центральная клубная система/. Кроме того, подсудимый Нам В. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время к нему обратился ФИО13 с аналогичной просьбой, попросив предоставить ему во временное пользование часть нежилого помещения в Ерусланском СДК для хранения сладких негазированных напитков, обещав заплатить за аренду помещения 3000 рублей. Нам В. заверил ФИО13 в том, что в дальнейшем заключит с ним договор аренды помещения, так как у него есть такие полномочия, как директора ДК. ДД.ММ.ГГГГ, в период между 15 часами и 15 часами 20 минутами ФИО13 передал ему 3000 рублей. Получая деньги, подсудимый Нам В. знал, что заключать договора аренды помещения у него нет права, поскольку все финансовые операции проводятся в МБУК «ЦКС».

  Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО11 пояснил, что в начале апреля 2012 года с наступлением летнего сезона и увеличением в связи с этим потребления воды, их фирма стала распространять свою продукцию в районах. С этого времени он ездил по населенным пунктам в поисках мест временного складирования продукции их компании, для его дальнейшей реализации в ближайших населенных пунктах. С этой целью, в начале апреля 2012 года, точную дату он не запомнил, он приехал в Федоровского которое расположено в удобном в плане торговли месте – на автотрассе Энгельс – Ершов – Озинки и решил встретиться с руководителями местных организаций, которые располагаются в закрепленных за ними зданиях, чтобы договориться с ними о складировании упаковок бутилированной продукции их фирмы. По своему опыту он знал, что такие вопросы лучше решать с руководителями местных организаций. Зайдя в помещение Ерусланского СДК он спросил его директора Нам В. может ли тот предоставить ему в аренду свободное помещение Дома культуры, для хранения продукции их фирмы. В ходе разговора Нам спросил, сколько он платит за подобные услуги в других районах, на что он ответил ему, что примерно 2000 - 3000 рублей. Нам В. сказал, что он согласен, и они обменялись номерами телефонов.

  ДД.ММ.ГГГГ он попросил своего друга Кулясова Романа, который работает менеджером в фирме, занимающейся реализацией сладких газированных напитков, помочь ему развезти продукцию их фирмы, по левобережным районам. Предварительно он созвонился с Нам Василием и договорился с ним о встрече. В этот же утро ДД.ММ.ГГГГ они с Кулясовым приехали в Федоровского. Там они встретились с Нам Василием, который показал ему помещение для складирования минеральной воды. Обсудив условия предоставления помещения, Нам В. сказал, чтобы он дал ему три тысячи рублей. Его такая цена устроила, и он в том же месте передал Нам В. за аренду помещения 3000 рублей – три купюры по 1000 рублей каждая. В ходе разговора Нам и присутствующая женщина говорили о том, что собираются в будущем заключить с ним официальный договор на аренду помещения Дома культуры.

  Он сказал, что его это вполне устраивает, так как он действует официально от фирмы, у которой в порядке все документы. Выгрузив упаковки с водой, они с Кулясовым уехали.

  Нам В. никакого договора о предоставлении помещения Дома культуры с ним не составлял и не подписывал, и никакой расписки за получение от него денег или квитанции, Нам В. ему не представил, хотя обещал заключить договор аренды, уверяя, что полномочия на заключение договоров у него имеются.

  Из показаний свидетеля ФИО13 видно, что ДД.ММ.ГГГГ он помогал ФИО11 развозить продукцию его фирмы по населенным пунктам левобережья. В этот день они приехали в и заехали в. Там у Минасян была запланирована встреча с директором Ерусланского дома культуры Нам Василием. Как ему рассказал Минасян, он в начале апреля 2012 года договорился с Нам В. о том, что тот предоставит ему в аренду одно из помещений Дома культуры для хранения продукции, которой занимается Минасян, а именно бутилированной минеральной газированной воды.

  По приезду в Дом культуры, Нам Василий показал Минасян помещение для хранения упаковок с водой. Минасян попросил его помочь перенести упаковки с водой из машины в указанное Нам помещение. Пока он разгружал воду, то видел, что Минасян недалеко от этого помещения о чем-то разговаривал с директором Нам и с незнакомой ему женщиной, как он понял – сотрудницей Ерусланского Дома культуры. Когда они поехали обратно, Минасян рассказал ему, что с арендой помещения под хранение продукции все получилось, что он передал Нам В. за аренду помещения, как и договаривались, 3000 рублей.

  Договорившись с Нам В. о предоставлении помещения для хранения сладкой газированной воды, он также пообещал ему заплатить 3000 рублей. Нам В. заверил, что после передачи денег будет заключен договор аренды помещения, полномочия заключения гражданско-правовых договоров у него имеются, поскольку он занимает должность директора ДК. ДД.ММ.ГГГГ между 15 ч. и 15. ч. 20 мин. он передал Нам В. деньги, в сумме 3000 рублей. Поскольку ему стало известно о том, что подсудимый нам В. не заключил с ФИО11 договор аренды, как обещал, и опасаясь обмана со стороны Нам В. ФИО13 заранее обратился в органы полиции с заявлением о том, что у него требуют деньги за предоставлении помещения для хранения воды.

  Из показаний свидетеля Нам И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что в начале апреля 2012 года Нам Василий Алексеевич сказал ей, что к нему приехал незнакомый мужчина, представился работником Саратовской фирмы, которая занимается реализацией бутилированой газированной воды, и попросил выделить ему за плату помещение для хранения продукции. Василий Алексеевич сказал, что он уже договорился с этим мужчиной и, что тот должен на днях приехать, привести продукцию и расплатиться за помещение. Через несколько дней, после этого, разговора, возможно ДД.ММ.ГГГГ, точно она уже не помнит, утром действительно приехали незнакомые ей мужчины, одному из которых по имени Семен, Василий Алексеевич при ней и уборщице их Дома культуры ФИО16 показал подсобное помещение Дома культуры для хранения упаковок бутилированной воды. Там же в Доме культуры Семен при ней передал Василию Алексеевичу три тысячи рублей и сказал, что это деньги за помещение за месяц вперед. При этом Василий Алексеевич денег с Семена не требовал, тот сам сказал, что обычно такие деньги он платит за такие помещения в других местах. Тогда она и Василий Алексеевич стали говорить о том, что необходимо обязательно заключить официальный договор на предоставление помещения Дома культуры. Василий Алексеевич сказал, что обязательно проконсультируется по этому поводу с руководством и обязательно подготовит образец договора. На это Семен согласился и сказал, что позже можно будет вписать в этот договор его данные и данные его фирмы, потому что все документы у него в порядке.

  Из показаний свидетеля ФИО17, из которых видно, что она работает уборницей Ерусланского ДК, примерно в середине апреля 2012 года, возможно ДД.ММ.ГГГГ, точно она уже не помнит, утром, когда она была на работе, к Дому культуры приехала грузовая машина из. Там были трое мужчин, которые привезли на хранение упаковки с бутилированной минеральной водой. Директор Василий Алексеевич сказал ей и Нам Ирине, что он разрешил разместить в подсобном помещении на первом этаже ДК эти упаковки с минеральной водой. В этом подсобном помещении у неё хранятся ведра, тряпки, швабры и т.д. Мужчину, который договаривался с Василием Алексеевичем о размещении упаковок с водой она хорошо запомнила, его зовут Семен. Василий Алексеевич представил Ирину и её Семену и сказал, что Семен, когда ему будет удобно, будет приезжать привозить еще упаковки с водой или забирать уже имеющиеся упаковки, и чтобы они отпирали ему дверь подсобки и постоянно держали дверь закрытой. Пока еще выгружались упаковки с водой, с первых слов разговора с Семеном, Василий Алексеевич и Ирина стали говорить ему о том, что нужно обязательно заключить официальный договор о хранении продукции. После того, как мужчины уехали, Василий Алексеевич и Ирина рассказали ей, что договорились с Семеном о предоставлении помещения под хранение упаковок с водой за три тысячи рублей в месяц и, что Семен уже отдал Василию Алексеевичу эти деньги.

  Из показаний свидетеля ФИО15 видно. Что на работает директором МБУК «ЦКС», С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она всегда находилась на рабочем месте и могла периодически отлучаться в командировки продолжительность не более 1-2 дней. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор Ерусланского сельского ДК Нам В. сказал ей о том, что он ДД.ММ.ГГГГ взял денежные средства в размере 3000 рублей за предоставление помещения в аренду Ерусланского сельского Дома культуры от представителя Саратовской фирмы. У Нам В. была реальная возможность рассказать ей о том, что к нему в начале апреля обратилась фирма по поводу складирования продукции в помещении Ерусланского сельского Дома культуры и то, что он получил за предоставление помещения 3000 рублей, так как расстояние от до составляет порядка 12 км, и он мог приехать и сообщить о данном факте. Также ДД.ММ.ГГГГ она проводила семинарское занятие в. на котором обсуждались текущие рабочие вопросы и на данном семинарском занятии присутствовал Нам В. и о том, что он против установленного порядка получил за сдачу помещения в аренду Ерусланского сельского Дома культуры от представителя Саратовской фирмы под складирование продукции денежные средства, он ей ничего не пояснял.

  После принятия положения «Об утверждении Положения о порядке оказания дополнительных платных услуг муниципальными учреждениями культуры ЦКС Федоровского » от ДД.ММ.ГГГГ, ею в конце 2011 года или в январе 2012 года, точную дату она не помнит, проводилось учебное семинарское занятие со всеми директорами сельских Домов культур, с целью разъяснения данного положения и применения его в работе, на котором также присутствовал Нам В. и до его сведения данное положение было доведено.

  В организационно-распорядительные функции Нам В. входило руководство коллективом Ерусланского СДК, руководство производственно-хозяйственной деятельностью учреждения культуры, обеспечение и проведение культурно-просветительной работы среди жителей населенного пункта, а также организация досуга населения близлежащих сел, при отсутствии в них стационарных клубов, способствование их воспитанию и самообразованию, оказание методической и практической помощи работникам Дома культуры в организации культурно-просветительской работы, создание ровных условий для творческого самовыражения многонационального населения района, разрабатывание планов творческо-производственной деятельности Дома культуры и обеспечение его выполнения.

  В обязанности Нам В. не входило прием и увольнение работников, подписание приказов и распоряжений, распоряжение денежными средствами, он не имел права приобретать материальные ценности для нужд ДК без согласия директора МБУК «ЦКС», деньги, полученные от проведения культурно-массовых мероприятий должны быть сданы в кассу МБУК «ЦКС»,Ерусланский ДК не имеет своего расчетного счета, на балансе нет недвижимого имущества.

  Директора сельских Домов культуры, в том числе и Нам В. иногда сами зарабатывали денежные средства путем оказания платных законных услуг, но договора на оказание этих услуг имело право заключать только МБУК «Централизованная клубная система Федоровского » Директора СДК не имеют права заключать какие-либо договора, а также не имели и не имеют права получать денежные средства от этих услу денежные средства заказчиками сдаются в централизованную бухгалтерию.

  Нам В. сдавал денежные средства регулярно в МКУ «Централизованная бухгалтерия». До 1500 рублей директора СДК в том числе и Нам В. сдавали денежные средства в конце месяца, обычно до 26 числа. Иногда за Нам В. сдавала денежные средства художественный руководитель Ерусланского СДК Нам ФИО18 же выручка составляла свыше 1500 рублей, то директора СДК, в том числе и Нам В. сдавали денежные средства при их первом визите в р. у себя такие суммы они не хранили. До сдачи в бухгалтерию денежных средств, директор СДК Нам В. должен был хранить их в своем рабочем кабинете в ящике стола, который запирается на ключ.

  Фактов получения Нам В. денежных средств по договорам, не было, так как договора всегда заключались в МБУК «Централизованная клубная система Федоровского муниципального района» в лице директора, заказчик оплачивал деньги в кассу бухгалтерии. Нам В. об этом знал, так как в марте 2012 года заключался договор о проведении презентации в Ерусланском СДК.

  ФИО15 считает, что у Нам В. в апреле 2012 года не было платных мероприятий, и поэтому ему нечего было сдавать. Если бы у Нам В. имелись денежные средства, вырученные от платных мероприятий, то он бы их сдал 18 и ДД.ММ.ГГГГ, так как присутствовал на мероприятиях в РДК р. Федоровского.

  Показаниями свидетеля ФИО19, которая пояснила, что она работает юристом в МБУК «ЦКС». Должностная инструкция была разработана для директора Ерусланского ДК на основании постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам от ДД.ММ.ГГГГ №, в которой указано, что директор обладает финансовыми, хозяйственно-распорядительными функциями, ходя в действительности в обязанности директора входит только проведение культурно-массовых мероприятий, сбор денег от этих мероприятий. Денежными средствами директор не вправе распоряжаться.

  Защитник подсудимого, адвокат Байкулов Е.В, также просит освободить Нам В. от уголовной ответственности, поскольку он ранее не судим, исключительно положительно характеризуется по месту жительства и по месту работы, полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, в ходе предварительного следствия способствовал раскрытию преступления, поскольку факт получения денег не отрицал.

  Прокурор Федоровского Интулов А.С. согласен на прекращение уголовного дела, поскольку Нам В. ранее не судим, полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, по месту прежней работы характеризуется как исполнительный, творческий и талантливый руководитель, отличный семьянин, благодаря его руководству сельским ДК, творческий коллектив занимал призовые места в различных смотрах художественной самодеятельности.

  Выслушав мнение участников судебного разбирательства, суд приходит к следующему.

  В соответствии со ст. Общая часть > Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания > Глава 11. Освобождение от уголовной ответственности > Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием' target='_blank'>75 УК РФ. лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

  Судом установлено, что подсудимый Нам В. признавал свою вину в обманным способом получения денежных средств от ФИО11 и ФИО13, обещая им взамен полученных денег составить договора аренды помещения для хранения воды на предварительном следствии и в суде, искренне раскаялся в содеянном, ранее не был судим, исключительно положительно характеризуется по месту работы и по месту жительства, работает в должности главы администрации Ерусланского муниципального образования, пользуется заслуженным уважением среди руководства района и населения, внес весомый вклад в развитие художественной самодеятельности района, коллектив, под его руководством занимал призовые места в и за ее пределами, является депутатом. Решая вопрос о прекращении уголовного дела, учитывая возраст Нам В. суд считает, что подсудимый Нам В. перестал быть общественно опасным для общества и его следует освободить от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

  Меру пресечения Нам В. обязательства о явке отменить.

  Вещественные доказательства — шесть денежных купюр, достоинством по 1000 рублей Банка России с сериями и номерами ИА №, АВ №, АХ №, ЕН №, ГМ №, хХ №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе двух осмотров мест происшествий, хранящиеся при уголовной деле в помещении для хранения вещественных доказательств Ершовского МСО, возвратить по принадлежности, компакт- диск CD – R с имеющимися на нем аудиозаписью разговора ФИО13 и Нам В. изъятый ДД.ММ.ГГГГ в входе выемки у свидетеля ФИО13, компакт-диск формата DVD - RW № с/11 и компакт-диск формата СD – R № с/09 соответственно в видео – и аудиозаписями разговора ФИО13 и Нам В. от 25.04. 2012г. поступившие в Ершовский МСО СУ СК РФ по по уведомлению № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле, уничтожить.

  Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Саратовский областной суд.

  Судья Трибунская О.И.

  Советский районный суд (Саратовская область) (подробнее)

  Подсудимые: Судьи дела:

  Трибунская Ольга Ивановна (судья) (подробнее)